Search

Program

Tirsdag, 9. mai 2017                                                                                                                                   Program som pdf

DEL 1 Moderne bygg
08.30-09.00
 Registrering og kaffe
09.00-09.15  Velkommen og åpning av konferansen av Frode G. Hestnes, Statssekretær i
 Helse- og omsorgsdepartementet
09.15-10.00  Forbildeprosjekter - hva kan vi lære?
 Erfaringer fra ulike forbildeprosjekter som beskriver hvilke løsninger man gikk for
 og hvorfor
 - Fernanda Nissen Skole, Oslo v/ Stig Rømo, Betonmast
 - Visund administrasjonsbygg, Bergen v/ Bjarte Hårklau, Veidekke
10.00-11.00
 Hva mener ekspertene - hva skal til for å får terningkast seks?
 - Dagslys og utsyn og belysning v/ Leif Houck, NMBU
 - Tilrettelegging for renhold v/ Steinar Nilsen, SINTEF Byggforsk
 - Gode løsninger for ventilasjon og termisk miljø v/ Mads Mysen, SINTEF
   Byggforsk
11.00-11.15
 Pause
11.15-11.35
 Hva ser vi ved driftsgjennomgang?
 v/ Catherine Grini, Entro
11.35-12.00  En vellykket byggeprosess er lik glade brukere. Eller? Gode grep for (mer)   
 fornøyde brukere*

 v/ Åshild Lappegard Hauge, SINTEF byggforsk
12.00-13.00
Lunsj
13.00-13.20
 Mastergradsstudenter presenterer arbeidet deres
 v/ Sverre B. Holøs og studentene
13.20-13.50  Diskusjon: Hvordan sikre inneklimakvalitet i avanserte, moderne bygninger
 DEL 2 Urban boligutvikling og fortetting
13.50-14.20  Målt, opplevd og ønsket inneklima i passivhus
 v/ Magnar Berge, Høgskulen på Vestlandet
14.20-14.40  Utfordringer med høy temperatur i nye boliger?
 v/ Petter Nøstdal, Veidekke
14.40-15.00  Pause med besøk til utstillere
15.00-15.30  Dagslys, bedre luft og sunn fornuft - for helsens skyld* 
 v/ Cathrine Vigander, Element arkitekter as
15.30-15.50
 Kjøkkenhetter i små leiligheter - kan vi anbefale resirkulering av matos?
 v/ Bård Bertheussen, Erichsen og Horgen
15.50-16.30
 Diskusjon: Hvordan sikre inneklimakvalitet i fremtidens boliger? 

kl 19 uformell konferansemiddag


Onsdag 10. mai 2017

 DEL 3 Inneklima i skoler og barnehager
09.00-09.20  Inneklima i skolen - hvordan påvirker det elevenes skolehverdag?
 v/ Eivind Yrja Stamnes, Elevorganisasjonen
09.20-09.30  Nasjonal tilsynskampanje inneklima i skoler – kort oppsummering av funn og
 erfaringer

 v/Astrid Rutherford, nestleder i Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)
09.30-09.50
 Skolebygg å være stolt av til to milliarder av året. Hva krever vi?
 v/ Tore Fredriksen, Undervisningsbygg
09.50-10.10
 God temperaturkontroll, tilstrekkelig luftskifte og ordentlige anlegg som
 fortsett virker. Erfaringer fra drift av skoler og barnehager

 v/ Geir Andersen, Drammen Eiendom
10.10-10.30
 Spørsmål og diskusjon
10.30-11.00
 Pause med besøk til utstillere
11.00-11.30
 Inneklima reddet arbeidsplassen - modell for praktisk inneklima- og HMS-   
 arbeid på skolen

 Samhandling og kommunikasjon med brukere og ansatte når inneklima skal bedres
 - Inneklima heldigvis mer enn ventilasjon
 - Driftstekniker, en ressurs i skolens systematiske inneklima- og HMS-arbeidet
 v/ Nina Sæther, rektor, Skåningsrud skole
 v/ Tore Nilsen, driftstekniker, Sørum kommune
11.30-11.50
 Elever kan lære oss om inneklimaarbeid. Erfaringer og planer
 v/ Britt Ann Høiskar, NILU-Norsk institutt for luftforskning og Bente Norum, Norges
 Astma- og Allergiforbund
11.50-12.10
 Barnehagebygging for barnas behov eller for å spare strøm?
 v/ Flemming Idsøe, Omsorgsbygg Oslo KF
12.10-12.30
 Mikroorganismer i norsk barnehagestøv: venn eller fiende?
 v/ Anders Benteson Nygaard, HiOA
12.30-13.30
 Lunsj
DEL 4 Materialvalg
13.30-13.50
 Vanlige kjemikalier i inneluft - hva finner vi når vi måler?
 v/ Pernilla Bohlin Nizzetto, NILU-Norsk institutt for luftforskning
13.50-14.30  Emisjoner fra bygningsmaterialer og produkter - påvirker det vår helse?
 v/ Peder Wolkoff, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i Danmark
14.30-14.45
 Pause
14.45-15.05
 Helseeffekter av VOC fra furu og gran
 v/ Knut R. Skulberg, Høgskolen i Innlandet
15.05-15.25
 Hvordan skal vi velge riktige materialier - hvilke verktøy har bransjen?
 v/ Thale Plesser, SINTEF Byggforsk
15.25-15.40  Full ventilasjon etter nybygging og rehabilitering sier Arbeidstilsynet - er det
 nødvendig?

 v/ Sverre B. Holøs, SINTEF Byggforsk
15.40-16.00
 Diskusjon
16.00  Avslutning

 

*Ved interesse i presentasjonen ta kontakt med foredragsholderen