Search

Kontakt

Dersom du har spørsmål om konferansen, ta gjerne kontakt med oss på inneklimakonferansen@nilu.no.

Spørsmål fra utstillere kan rettes direkte til:

Kontakt_Kai_GustavsenKai Gustavsen, NAAF
Fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern    
Tlf: 90 07 85 55
E-post: kai.gustavsen@naaf.no


Spørsmål om program og foredrag kan rettes direkte til:

Kontakt_BrittAnn_Høiskar

Britt Ann Kåstad Høiskar, NILU
Seniorforsker, avdeling for by og industri
Tlf: 98 08 21 98
E-post: bah@nilu.no


Kontakt_Sverre_Holøs

Sverre B. Holøs, SINTEF Byggforsk
Seniorforsker, avdeling bygninger og installasjoner
Tlf: 90 79 54 24
E-post: sverre.holos@sintef.no